kolokol
Gospodarka odpadami Bydgoszcz

Kto odpowiada za odbiór odpadów?

Segregacja śmieci, jak i ich odbiór jest obowiązkowy. Kto odpowiada za wywóz śmieci i ich utylizację? Kto odpowiada za likwidację wysypiska, które jest nielegalne? Zapoznaj się z artykułem i dowiedz się najważniejszych informacji.

Odbiór odpadów kujawsko-pomorskie – kto jest za to odpowiedzialny?

Przepisy dotyczące gospodarki komunalnej wyraźnie wskazują, że to gmina ma obowiązek zapewnić mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom odbiór odpadów. To gmina ma obowiązek zapewnić czystość, porządek oraz niezbędne warunki do ich utrzymania. Każda gmina zapewnia również mieszkańcom odbiór odpadów wielkogabarytowych. Stawki za wywóz odpadów odpowiada rada gminy. Niższa cena obowiązuje za odbiór odpadów segregowanych, a wyższa za odpady niesegregowane. Gospodarka odpadami Bydgoszcz to działania polegające na zbieraniu, transportowaniu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Odbiór odpadów z prywatnych posesji

Zapewnienie zorganizowanego systemu odbioru odpadów mieszkańcom i małym przedsiębiorcom, należy do zadań gmin. Ale  jest również możliwość  korzystania z usług prywatnych firm. Możliwe jest to po podpisania odpowiedniej umowy mieszkańców danej posesji. Firma świadcząca usługi tego typu musi posiadać decyzję na odbiór odpadów komunalnych. Gmina, kiedy firmy komunalne zajmują się odbiorem odpadów, nie są zobligowane do odbioru śmieci z tego terenu.

Odbiór odpadów kujawsko-pomorskie

Dzikie, nielegalne wysypiska śmieci – co z nimi zrobić?

W wielu miejscach spotkać można się z nielegalnymi, dzikimi wysypiskami śmieci. Kto odpowiada za utylizację takich śmieci? Niestety, ale przepisy prawa nie wskazują konkretnie osoby odpowiedzialnej za likwidację takiego miejsca. Zadanie to nie należy ani do gmin ani właściciele prywatnych nieruchomości. Likwidacja takich wysypisk jest wskazana, dlatego za pośrednictwem opłat pobieranych od odpadów za wywóz śmieci, władze mobilizowane są do likwidacji takich miejsc. Każda gmina podejmuje szereg działań, aby zapobiegać powstawaniu takich miejsc. Do tych działań zaliczyć można:

  • regularny odbiór odpadów wielkogabarytowych,
  • otwieranie punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.